وحشت آباد

 اثر  خسرو شاهانی

از خصوصیات این کتاب نثر شیرین و جذاب و خواندنی که ادعای دینی به آثار عزیز نسین بوده که در این کتاب خصوصیات و افکار مردم مورد بررسی است این کتاب در دهه چهل اندازه جیبی توسط انتشارات پرستو به چاپ رسید برای خرید کتاب وحشت آباد روی عکس زیر کلیک نمایید

 

خرید کتاب وحشت آباد

 

دانلود کتاب وحشت آباد