صحرای محشر

 اثر محمد علی جمال زاده

صحرای مشحر نام یک مجموعه داستان پیوسته است یا یک رمان چند موضوعی این کتاب قصه روز محشر است که انسانها برای قضاوت به صحرای محشر میروند این کتاب با طنز تلخ آدم ها را نقد می کشاند و با زمانی طنز آمیخته با کنایه به زندگی مردم قبل از مرگ و گناه کار بودن یا بی گنهای انها تامل می کند این کتاب  در سال چهل و چهار در دویست سی و هشت صفحه به چاپ رسید برای خرید این کتاب می توانید روی عکس زیر کلیک نمایید

خرید کتاب صحرای محشر

 

 

دانلود کتاب صحرای محشر

 

کتاب های سید محمد علی جمالزاده