دارالمجانین

اثر سید محمد علی جمال زاده

 

یکی از رمان های خاص استاد جمالزاده که اتفاق در یک دارالمجانین شکل گرفته در این داستان که متفاوت از آثار نویسنده است  از قهرمان یکی از آثار هدایت یاد می شود این کتاب یک جور کنایاه و جدل عق و دیوانگیست این رمان در  دهه سی و چهل در قطع جیبی و رقعی در دویست و هشتاد صفحه به چاپ رسید رمان بسیار جذاب که عزیزان برای خرید این کتاب می توانند روی عکس زیر کلیک نمایید

خرید کتاب دارالمجانین

 

 

 

دانلود کتاب دارالمجانین