کتاب ثریا در اغما

 اثر اسماعیل فصیح

  باید یکی دو اثر از  اساعیل فصیح را خواند تا به لم و سبک نوشتاری و روایتی کتابهای ایشان پی ببرید. نویسنده در این کتاب قصه ثریا را آوررده که در کتابی دیگر این شخصیت وجود داشته اما در این روایت محور اصلی حول ثریاست.این کتاب یک قصه قوی و پر از دیالوگهای زیبا دارد. برای خرید کتاب ثریا در اغما کلیک نمایید و برای دانلود آن به ادمه رجوع نمایید

 

کتاب ثریا در اغما

 

دانلود کتاب ثریا در اغما

 

کتاب های اسماعیل فصیح