کتاب تهران مخوف یکی از مهمترین کتاب های نوشته و چاپ شده در زمینه ادبیات داستانی است.رمانی که پیشتاز و نو آور است .این رمان که در دو جلد چاپ شد با دو عنوان که جلد نخست به نام کتاب تهران مخوف و جلد دوم با عنوان یادگار یک شب که ادامه کتاب تهران مخوف و فصل های ناتمام جلد نخست است.ولی این دو عنوان را با نام اصلی تهران مخوف میشناسند که اثر مرتضی مشفق کاظمی است.شما دوستان می توانید از طریق  دو لینک زیر که با رنگ آبی است این دو کتاب را خریداری نمایید و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید البته.در حال حاضر بخش دوم عرضه میشود چون بخش اول بسیار بی کیفیت بود.و متاسفانه بخش دوم نیز کیفیت خیلی خوبی نداشته اما باز قابل مطالعه است.بزودی نسخه خوبی از هر دو جلد عرضه خواهد شد حال نسخه دومرا تقدیم می کنیم.

خرید کتاب تهران مخوف

خرید کتاب یادگار یک شب

کتاب تهران مخوفکتاب یادگار یک شب

دانلود کتاب یادگار یک شب