کتاب هتل تهران که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک چاپ شده می باشد.این اثر توسط مهدی استعدادی شاد نوشته شده است.که انتشارات آن البرز است.که دارای تعداد صد و پنجاه و هفت صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.به خویش گفته ام که این تن پروری مادر زادی نمی باشد به طور حتم چیزی می شدم.ولی امان از دست این فعلِ شدن که چندین و چند معنی و مفهوم دارد.اگر روزی خواستید شدن خود را شرح دهید نخست منظور و اندیشه ی خویش را می بایس بگوئید.هم معنای شتافتن به سوی باقی و آنهم با گذر کردن از اتوبان جهنم و رسیدن به خروجی بهشت است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هتل تهران تماس بگیرید

دانلود کتاب هتل تهران