کتاب جن پینه دوز که توسط نشر چهل و هشت داستان چاپ شده می باشد.با جلد شومیز منتشر شده است. این داستان زیبا با طلب و درخواست یکی از دوستان سایت صورت گرفته شده است . با آرزوی موفقیت و با یادآوری قدیم شیرین یعنی همان کودکی خود خاطره های شیرینمان چاشنی روش و شیوه ی آینده روشنترمان خواهد شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جن پینه دوز تماس بگیرید

دانلود کتاب جن پینه دوز