کتابهای پرویز قاضی سعید که توسط پرویز قاضی سعید نوشته شده است. با جلد شومیز منتشر شده است. او در رمانهای خود شخصیتی کارآگاهی به اسم لاوسون به وجود آورده است که دوستدار بسیای پیدا کرد و کتاب‌های عشقی او مثل بار دیگر با تو در میان عطر و سکوت از دید و نگاه او محتوای عشقی‌اش مسئله‌ساز شده بود. او نگارندگی را از سن هفده سالگی شروع کرد و بسیار در سبک پلیسی و جنایی می نگاشت.پرویز قاضی سعید به دنیا آمده در سال هزار و سیصد و هجده از نگارنده های عامه‌پسند ایرانی قبل از انقلاب پنجاه و هفت است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتابهای پرویز قاضی سعید تماس بگیرید

کتابهای پرویز قاضی سعید ششلول بندها را بکشید

دانلود کتاب جوانه های پاییزی