دانلود کتابهای محمدعلی جمال زاده که با جلد شومیز منتشر شده است. او اولین نمونه جمع آوری شده از داستان‌های کوتاه ایرانی را با عناوین یکی بود یکی نبود در سال هزار و سیصد خورشیدی در برلین چاپ نمود.سید محمدعلی جمال‌زاده یکی از نویسنده ها و مترجمان معاصر ایرانی می باشد. او را پدر رمانهای کوتاه زبان فارسی و شروع گر سبک واقع‌گرایی در ادبیات فارسی دانسته و می شناسند.وی در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش در صد و دو سالگی در یک آسایشگاه سالمندان داخل ژنو سوئیس از دنیا رفت.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتابهای محمدعلی جمال زاده تماس بگیرید

دانلود کتابهای محمدعلی جمال زاده