کتاب بازگشت یکه سوار که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک چاپ شده می باشد.این اثر توسط پرویز دوائی نوشته شده است.که انتشارات آن روزنه کار می باشد.که دارای تعداد دویست و بیست و سه صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.این نوشته خاطره های پرویز دوایی می باشد که در سال هزار و سیصد و هفتاد و در زمانی که خویش در پراگ زندگی می کرد چاپ شد.کتاب به بهرام ری پور پسرخاله نگارنده تقدیم شده که قهرمان زمان قبل زندگیش می باشد و هم او بوده که پیشنهادات و نگاشتن و انتشار دادن خاطرات را واسه ی نخستین دفعه مطرح نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بازگشت یکه سوار تماس بگیرید

دانلود کتاب بازگشت یکه سوار