کتاب امروز که در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه چاپ شده می باشد.که انتشارات آن شرکت سهامی کتابهای جیبی می باشد.که دارای تعداد هفتاد صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. در این اثر و نوشته ها با ترجمه کننده هایی همانند محمد قاضی و نجف دریا بندری انجام شده است. صحبت و بحث و داستانهایی همچون به بوته نقد کشیده شده است. کتاب امروز فصلنامه ای که شباهت زیادی به داستان همشهری این روزها دارد. .در طول سالهای هزار و سیصد و پنجاه به بعد به دست شرکت سهامی کتابهای جیبی چاپ گشته است

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب امروز تماس بگیرید

دانلود کتاب امروز