کتاب شلوارهای وصله دار که توسط رسول پرویزی نوشته شده است.که دارای تعداد دویست و دوازده صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. شلوارهای وصله‌دار اسم اثری از نوشته های کوتاه رسول پرویزی می باشد. یکی از داستان‌های مشهور این اثر قصه عینکم است. این داستان داخل کتاب زبان و ادبیات فارسی زمان پیش دانشگاهی جای داده شده است.داستانهای این اثر در حقیقت مطالعه کننده است و به خوانندگان سبک هدایت و جمالزاده وصف شده است. داستان نخست با معنی زار صفر شباهت خیلی بسیار به داستانهای هدایت می باشد. داستانهای دیگر این نمونه جمع شده در سبک جمالزاده و هدایت شناور است .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شلوارهای وصله دار تماس بگیرید

دانلود کتاب شلوارهای وصله دار