کتاب رمان کلیدر که توسط محمود دولت آبادی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. کِلیدَر نوشته ای از محمود دولت‌آبادی نگارنده ی معاصر می باشد که در سه هزار برگ و ده جلد منتشر شده است و اتفاقات سرنوشت یک خانواده ی کرد ایرانی می باشد که به سبزوار خراسان کوچانده شده است. داستان کلیدر که تاثیر پذیر از فضای ملتهب سیاسی ایران بعد از جنگ جهانی دوم می باشد.میان سال‌های هزار و سیصد و بیست و پنج تا هزار و سیصد و بیست و سه روی داده است. کلیدر اسم کوه و روستایی در شمال شرقی ایران می باشد.بر پایه و اساس حادثه ی حقیقی نوشته شده است و به توضیحات دشوار و سختی هایی روا داشته بر خانواده ی کَلمیشی پرداخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان کلیدر تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان کلیدر