کتاب جای خالی سلوچ که به دست محمود دولت آبادی نوشته شده است.که تعداد صفحه آن چهارصد و نود و هفت می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. شرحیات و آرایه‌هایی که جملاتِ رمان را ششامل می شود شما را صحیح به بین شخصیت‌ها و روستای زمینج خواهد برد. شما یواش یواش کوچه پس‌کوچه‌های زمینج را از می بینید و خودتان هر زمان که دلتان خواسته است بی همراه بودن هیچ‌کدام از شخصیت‌های داستان در آن‌ها گام بر می دارید.داستانِ کتاب با رفتنِ سلوچ شروع خواهد شد. سلوچ قبل از شروع داستان پا از روستای زمینج بیرون گذاشته و ما و خانواده‌اش را ترک نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جای خالی سلوچ تماس بگیرید

دانلود کتاب جای خالی سلوچ