کتاب زنده به گور که توسط صادق هدایت نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. هزاران مدل تفکرات شگفت آور در ذهنم دور میزنند و میگردد.تمام انها را خواهم دید ولی واسه ی نگاشتن کوچکترین حس یا ریزترین تفکر گذرنده ای می بایست سرتا سر سرنوشت خودم را توضیح دهم و ان امکان پذیر نمی باشد.این تفکرات و این حس ها نتیجه یک زمان سرگذشت من می باشد.نتیجه طرز سرنوشت تفکرات موروثی انچه نمایان و به گوش رسیده است.مطالعه شده و حس نموده شده و یا سنجیده ام.تمامی انها وجود توهم انگیز و مزخرف مرا ساخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زنده به گور تماس بگیرید

دانلود کتاب زنده به گور