کتاب این مرد امشب میمیرد که توسط زینب ایلخانی نوشته شده است. با جلد شومیز منتشر شده است.در این داستان ذکر شده که یلدا دخترى بسیار سرکش است که با عمه اش زندگى می نماید و در طول اتفاقاتی باز داشت شده است و اتهام بسیار سنگینى در پرونده اش به چشم میخورد. ناجى او به صورت معجزه آسایى ئوارد سرنوشتش میشود و پرده از اتفاقات اصلى گذشته این دختر برداشته شده و معین نامدار است. مردى از جنس خشونت و تعصب و با روح و سرگذشتش دست و پنجه نرم می نماید و داستانی جدید اتفاق می افتد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب این مرد امشب میمیرد تماس بگیرید

دانلود کتاب این مرد امشب میمیرد