کتاب سیاه قلب که با قلم زیبای نیلوفر صبوری نوشته شده است. با جلد شومیز منتشر شده است. داستان سیاه قلب درمورد دختری می باشد از جنس حس بسیار لطیف مغرور ولی حساس است. پسری از جنسیت آتش شگفت انگیز و مغرور و اندازه ی بالا.و قدیم که با اینده بازی میکند و کلکل هایی که از سمت و سوی غروره عشقی که به تشکیل شده است.از جنس آن باشد.اب خواهی شد باحرارت بسیار زیاد.دیگر انسان که حس دارد و عشقم واسه ی ویژگی های بشریت همانند حرارت بسیار غرور و حسادت ناراحتی و تمام چیز از بین خواهد برد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سیاه قلب تماس بگیرید

دانلود کتاب سیاه قلب