کتاب داستان های آهودره که توسط منصور یاقوتی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر نمونه جمع شده از برگرفته ی داستانهای منتشر شده قبل از سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج می باشد. نمونه سه داستان که برگرفته از مدعى و آهو و سردار است. صدای دردآلود نیم‌تاج تا پشت آبادی به گوش می رسد. صدای شیون او شبیه زوزه کشیدن موجود بی‌پناهی می باشد در چنگ خیل وحوش. اطراف دیوار روی خاکستر جمع شده بود و همسرش بهرامی با یک دست گیسوانش را می‌کشید و با کف دست دیگر خود همانند پارو پهن و سخت و سفت و محکم بود به صورت زنش می زد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان های آهودره تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان های آهودره