کتاب تو راست میگفتی پدر که توسط هزبر میرتیموری نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. داخل اتاق بالایی که در آنجایی که نخستین نظر آنرا واسه ی دخترم مونا مناسب دیدم و یک کُمد چوبی کهنه بود که از مستأجر قدیمی به جا مانده بود. بنگاه دار صحبت کرد که به طور عمد جا گذاشته اند.برای آنکه پائین بردنش از این پله ها سخت بوده است. بعد از چند روز نقاشی کردن و کاغذ دیواری و مابقی کارها در آخر رنگ و روی خانه کاملاً تغییر کرده است. تنها مانده بودیم با آن کمد که موناهم زیربارش نمی رفت و می گفت برای پیر زنهاست چکارکنیم. در آخر تصمیم شد تا کمد را از هم باز نموده و بندازیمش دور .هم اکنون به صورت تکمیل اسباب کشی نکرده بودیم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تو راست میگفتی پدر تماس بگیرید

دانلود کتاب تو راست میگفتی پدر