کتاب داستان قاصدک که توسط هژبر میرتیموری نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. پشت شیشه حوض داخل حیاط ماهی قرمزی خواب رودخانه را می دید.و درآسمان حیا ط پرنده کوچکی خودش را به ابرهای سیا ه می زد و گنجشکی فقط روی دیوار پرهای خیس اش را شانه می زد.سرما تمامی پله های حیاط و آجرهای کف ایوان را صیقل داده بود.آفتاب ظهر به سختی داشت یخ های وجود داشته در روی شیشه را پاک می نمود.تنفس های گرم اتاق از کنار و بغل درزهای پنجره به بیرون می رفت. درخت لخت در کنار حیاط در انتظار بهار در خود لرزه می کرد. غنچه ای بی قرار در کنار پوست شاخه ای داخل باغچه با شیطنت سرک می زد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان قاصدک تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان قاصدک