یکی از مجلات قدیمی ارزنده ادبی و هنری چند دهه قبل مجله تلاش است که متاسفانه خیلی از دوستان حتی با نام این مجله نیز آشنا نیستند ما دوره کامل این نشریه را موجود داریم و برای خرید مجله تلاش می توانید روی عکس زیر کلیک نماید و حال برای شما یکی از مهمترین شماره ها که ویژه نامه مجله تلاش است عرضه می نمایم که در صورت تمایل شما شماره های بیشتری برای دانلود قرار دهیم

خرید مجله تلاش

 

دانلود مجله تلاش