کتاب قدرت سکوت یکی از  بهترین های کارلوس کاستاندا است. این کتاب که به طریقت های سرخپوستهای می پردازد یکی از  گفت و شنودهای کارلوس کاستاندا با دن خوان است. کتاب حاضر با ترجمه بسیار خوب خانوم مهران کنذری به کیفیت و قدرت کتاب افزوده است. شما دوستان می توانید برای خرید کتاب قدرت سکوت اینجا کلیک نمایید. این کتاب از سری کتاب های دن خوان  و کارلوس کاستاندا است.

کتاب قدرت سکوت

 دانلود کتاب قدرت سکوت