پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

کتاب کامو قدم اول که به دست دیوید زین میرویتز نگاشته و توسط روزبه معادی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر شیرازه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و شش صفحه است. آلبرکامو را می شود یکی از بزرگترین داستان نگاران قرن بیستم شمرد .فردی که به همراه ژان پل سارتر در دوره ای زمانی سمبل جریان روشنفکری شده بود. آلبر کامو جایزه نوبل ادبیات را برنده شده و یکی از استثنایی‌ترین اندیشمندان فرانسه به حساب می آید. اساسی ترین دلیل این امور همچنان استقلال اندیشه‌ای بود که او همواره کوشش زیادی در حفظ آن کرد. او نه حاضر بود برچسب اگزیستانسیالیسم را پذیرا باشد و نه آماده بود که مواضعش را در قبال استقلال الجزایر به سبب مخالفت های بسیار دوستان چپ گرایش که به موجب این مواضع او را از جمع خویش طرد نمودند تغییر دهد. راه زندگی و تفکرات کامو که در اثر فوق از طریق بازبینی اساسی ترین رمان‌هایش ترسیم شده‌ است گام نخستی است در شناخت نگارنده ای که علیرغم همه ی مصائب فردی و اجتماعیش که در زندگی متحمل شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کامو قدم اول تماس بگیرید.

کامو قدم اول

کتاب مارکس و مارکسیسم که به دست چارلز رایت میلز نگاشته و توسط محمد رفیعی مهرآبادی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر خجسته چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شصت و دو صفحه است. مارکسیسم یک نظریه اجتماعی و یک جهان بینی و یک ایدئولوژی و یک مکتب فلسفی می باشد.مارکس و مارکسیسم در حقیقت قسمت اول اثر پر حجم مارکسیست ها نوشته ی مشهور چارلز رایت میلز می باشد که واسه ی آغاز مجموعه اثرات آرا و اعتقادات سیاسی انتخاب شده است. این گزینش به چند دلیل انجام گرفته است.به طور تقریبی همه ی بعدها و تفکرات مارکس را در خصوص فلسفی و سیاسی و علوم اجتماعی و اقتصاد با تاکید ویژه بر اجتماع شناسی مارکسی شامل می شود. اندیشه های مارکس را به طور خیلی دقیقی بیان نموده و تحلیل کرده است.نقطه های قوت و ضعف مارکس را با دقت به شرایط کنونی دنیا را پژوهش و مورد تحقیق قرار داده است.برای خرید کتاب مارکس و مارکسیسم به لینک موجود مراجعه نمایید.

مارکس و مارکسیسم

کتاب هگل نوشته پیتر سینگر می باشد و توسط عزت الله فولادوند ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به چاپ رسیده و در انتشارات طرح نو چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و سه صفحه است.پيتر سينگر داخل اثر هگل به تحقیقات اعتقادات و تفکرات دانشمند بزرگ آلمانی و یکی از به وجود آورندگان ایده آلیسم آلمانی و گئورگ ویلهلم فریدریش هگل پرداخته اند. دکتر عزت‌ الله فولادوند ترجمه کننده ی معروف نوشته های فلسفی همچنان با ترجمه این اثر ساده و راهگشا قدم تاثیرگذاری در هگل‌شناسی از زبان فیلسوف مشهور استرالیایی پیتر سینگر برداشته است.از بین سه هـ معروف به سخت نگاری در فلسفه آلمانی یعنی هگل و هایدگر و هوسرل دوتای اول وضعیتی متعارض در بین اهل فلسفه دشته اند. یعنی در حالی که بعضی از آنها را شیادانی نام داده اند که با سخت نویسی و اختراع زبانی مغلق قصد دکان باز نمودن دارند و برخی همچنان این دو فیلسوف را بزرگانی هم سطح افلاطون و ارسطو می‌خوانند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هگل تماس بگیرید.

هگل

کتاب افلاطون نوشته کارل بورمان می باشد و توسط محمدحسن لطفی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به چاپ رسیده و در انتشارات طرح نو چاپ گشته است.این کتاب از مجموعه بنیانگذاران فرهنگ امروز می باشد. فلسفه را می بایست با افلاطون شروع نمود برای آنکه که به قول کارل یاسپرس یکی از فیلسوفان کشور آلمان افلاطون پایه گذار آن چیزی بوده که واسه ی اولین دفعه از دوران او فلسفه به معنی راستین کلمه نامیده شد و سخن وایتهد دانشمند انگلیسی که گفته است هر فلسفه‌ای که بعد از افلاطون نمایان گشته حاشیه‌ای بوده بر فلسفه افلاطون و سخن با معنی و مفهومی است. شیرینی و شادابی و افسون گفت و گوهای او حتی مطالعه کننده ی مبتدی را آنگونه جذب می‌کند که رساله‌ای را که خواندن شروع نموده است تا آخر نبرد از دست نمی‌کند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب افلاطون تماس بگیرید.

افلاطون