کتاب شعر شاعر عشق که به دست فاطمه شباهنگ ترجمه شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کلمات به سراغ هم رواناند. تمام نگاشته هایم از داخلترین جای قلبم میرساند و بعد از عقل حس خود را به دل می آیند. وقتی که بوسه خواهد زد و کاغذ جای گرفته است و بر دست تحولات ساده قلم در آغوش کلمات ها یک به یک ورقه ای سفید را سیاه خواهند کرد. وزن و آهنگ برای او بسیار مهم نیست و فقط نگاشته می شوند. کلمات همانند زنجیر به هم گِره خواهند خورد و جملاتی را خواهد ساخت. جملاتی که جز حرف دل نمی خواهد. جملاتی که گاه شعر متنی کوتاه و وقتی داستان خواهد شد. نگاشته هایی که در دلشان هزاران حرف می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شعر شاعر عشق تماس بگیرید

دانلود کتاب شعر شاعر عشق