کتاب سروده های حمید مصدق که به دست حمید مصدق نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. مصدق در هزار و سیصد و سی و نه داخل دانشکدۀ حقوق شد و در رشته ی بازرگانی درس خود را ادامه داد. از سال هزار و سیصد و چهل و سه در رشته ی حقوق قضایی ادامه یافت و پس از مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد گرفته است. در هزار و سیصد و پنجاه در رشته ی فوق لیسانس حقوق اداری از دانشگاه ملی دانش‌آموخته شد و در دانشکدۀ علوم ارتباطات تهران و دانشگاه کرمان به درس دادن ادامه داد.شاعر مشهور حمید مصدق بهمن هزار و سیصد و هجده در شهرضا به دنیا آمده است. چند سال پس به‌همراه خانواده‌اش به‌اصفهان سفر کرد و درس خویش را در آنجا ادامه داد. او در زمان دبیرستان با منوچهر بدیعی و هوشنگ گلشیری و محمد حقوقی و بهرام صادقی در یک مدرسه درس می خواندند و با آنان دوستی و آشنایی داشت.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سروده های حمید مصدق تماس بگیرید

دانلود کتاب سروده های حمید مصدق