کتاب آواز قناری تنها که به دست کامبیز صدیقی کسمایی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده ی مشهور کامبیز صدیقی کسمایی شاعری متعهد و آرمانگرا می باشند که در تمامی خصوصیات شعری همانند شعر کلاسیک بالاخص در زمینه غزل و رباعی و هم اکنون شعر امروز نیمایی و شعر گیلکی تبحر به خصوصی داشته است. او در سرودن شعرهایش طبیعت گرا و ژرف نگر بوده است و ایجاز و تمثیل از ویژگی های بارز شعرهای او می باشد. از او سه کتاب چاپ شده است که نخستین نمونه های جمع شده از شعرهای او در جاده های سرخ شفق در سال هزار و سیصد و چهل و هفت و نمونه جمع شده و آواز قناری تنها در سال هزار و سیصد و پنجاه و یک و در باد های سرد در سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آواز قناری تنها تماس بگیرید

دانلود کتاب آواز قناری تنها