کتاب نیستان که به دست زهرا خوش نظر نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. اثر نیستان و همه ی این سرودها و نغمات خداوند و الهیات و آوای حزین نی می باشد.یک نی که در او سروده شده است و احادیث شورانگیز عشق دنیا را به تسخیر خودش در آورده است .نوای حزن آلود نی و آواز جان دردمند ما است در فرقت دارالقرار و از دارالقرار گفتن شاید مرهمی بر جان های از بین رفته و دل های پریشان و سودازده ما است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نیستان تماس بگیرید

دانلود کتاب نیستان