کتاب دوبیتی های طنز گیلکی لاکو مئری جان که به دست داوود خانی لنگردودی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. چهل دوبیتی های طنز گیلکی لاکو مَئری جاُن با مضامین خواستگاری نمونه جمع شده از دوبیتی های طنز گیلکی لاکو مَـئری جان است.که برگرفته از چهل قطعه است .جز دو سه قطعه باقی آنها دوبیتی ها در وسط سوم فروردین ماه سال هزار و سیصد و نود و پنج سروده شده می باشند.حال و هوای دوبیتی های بسیار از زبان پسری می باشد که از خصوصیات دختر دوستدارش و نامزدش با مادرش حرف می زند می گوید و لذا در همه ی این دوبیتی ها واژگان لاکو و مئر آورده شده اند. در اصل اسم نوشته ی فوق لاکو و مئری جان منتخب و گذاشته شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دوبیتی های طنز گیلکی لاکو مئری جان تماس بگیرید

دانلود کتاب دوبیتی های طنز گیلکی لاکو مئری جان