کتاب شعر حجم سبز که به دست سهراب سپهری نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. حجم سبز اسم هفتمین نوشته ی از هشت کتاب نمونه های جمع شده شعرهای سهراب سپهری می باشد که اولین بار در سال هزار و سیصد و چهل و شش به دست انتشارات روزن منتشر شده‌است. کتاب صوتی نمونه ی جمع شده اشعار نو سهراب سپهری با صدای مرحوم خسرو شکیبایی جمع آوری شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شعر حجم سبز تماس بگیرید

دانلود کتاب شعر حجم سبز