کتاب شعر گل سرخ هیچ کس که به دست پل سلان نوشته و به دست شاپور احمدی ترجمه شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است.بدون فکر هم اکنون خود را دوباره به رؤیاهایم بسته ام. آیا قادر بوده است که یادداشتی به هیچ کس نویسد. وای که چه برسد به خورشید.با موسیقی و میخک همچنان می شود بد بود و با عصرگاهی سرد رسید.که تمام جا سرک کشید دل سوزاند و هی کفترها را پیدا کرد.و هیچ حرفی نزد. پاهایم در حال لرزش است.با چشمهای زاغ به نثر دلگیرم فکر می کنم. از جانم می کندم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شعر گل سرخ هیچ کس تماس بگیرید

دانلود کتاب شعر گل سرخ هیچ کس