کتاب شعر ازگیلهای وحشی که به دست بابک ناصح چافی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است.ای کاش در حال حاضر سه شب قبل و در این وقت بود .هنگامی که تازه از راه رسیده بودم.هنگامی که هم اکنون گرسنه بودم و بوی غذا هوش از سرم را داشت میبردم.هنگامی که دیدگانم به زیتونهای وجود داشته روی میز افتاد.آن وقت که همچنان دورانی بود واسه ی بیخیال نشستن و فیلم دیدن بود .آن هنگام همچنان دیدگانم آنقدر بیدار می ماند که انگار تا ابد نخواهد خوابید.ای کاش الان سه شب قبل بود و این وقت و وقتی که مرا در بغلت فشردی.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شعر ازگیلهای وحشی تماس بگیرید

دانلود کتاب شعر ازگیلهای وحشی