کتاب شعر مرمر از سیمین بهبهانی که به دست سیمین بهبهانی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این دفتر برگرفته از شصت و هشت شعر است.خانم سیمین بهبهانی متولد شده در سال بیست و هشت تیر هزار و سیصد و شش در تهران و در بیست و هشت مرداد هزار و سیصد و نود و سه از دنیار رفت.او از بانوان غزلسرای مشهور ایران است.سیمین بهبهانی فرزند عباس خلیلی یکی از شاعران و نویسنده و مدیر روزنامه اقدام و نبیره حاج ملا علی خلیلی تهرانی می باشد. پدرش عباس خلیلی به دو زبان فارسی و عربی شعر می سرایید و حدود هزار و صد بیت از ابیات شاهنامه فردوسی را به عربی ترجمه نموده است و در ضمن داستانهای گوناگونی را هم به رشته تحریر درآورد که تمامی منتشر شده اند .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شعر مرمر از سیمین بهبهانی تماس بگیرید

دانلود کتاب شعر مرمر از سیمین بهبهانی