کتاب بارانی که در جیب هایم جا گذاشته ای که به دست مسعود رحیمی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. ای آنکه تو را ندیده ام.ولی سالها می باشد که تو را شناخته ام.از رویای چیده شده.از چشمان به خون کشیده شده.در سلام کوتاهت زمزمه کن.که تو را در کجای تاریخ مصورم جا گذاشته ام.که این چنین چشمانت مرا به مرور گذشته وا میدارد.مگر دوران رکود عشق به سر نرسید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بارانی که در جیب هایم جا گذاشته ای تماس بگیرید

دانلود کتاب بارانی که در جیب هایم جا گذاشته ای