کتاب شعر حرف های بی انتها که به دست الیاس افتخاری نژاد نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. اثر شعر حرف های بی انتها برگرفته چهار پاره های عاشقانه و چند شعر محاوره ای اجتماعی و یک غزل ترانه می باشد.گاهی جهان لحظه‌ها رو ببره به نا امیدی و تو با لحظات صفا کن و آخه جهان را چی دیده ای که آخه دنیا رو چی دیدی که بعضی اوقات گریه‌اس و گاهی خنده می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شعر حرف های بی انتها تماس بگیرید

دانلود کتاب شعر حرف های بی انتها