علی دشتی در این کتاب به شرح زندگی و افکار حافظ پرداخته است که یکی از ویزگی های این کتاب خاص بودن می باشد اثر می باشد اینکه علی دشتی در این کتاب به نقش و رنگ حضور حافظ در شعر و زندگی فردی و اجتماعی از بعد روانشناسی و اجتماعی و شاخصه های شعر فارسی پرداخته است این کتاب توسط انتشارات جاویدان در دهه پنجاه به چاپ رسیده است که می توانید برای خرید کتاب نقشی از حافظ روی عکس زیر کلیک نمایید

 

 کتاب نقشی از حافظ

دانلود کتاب نقشی از حافظ