کتاب اسرار نامه را می توان از بهترین و معروف ترین کتاب های عطار نیشاپوری دانست این کتاب شعر که در قالب مثنوی نوشته شده است یکی از شاخص های ادبیات فارسی است این کتاب به کوشش شفیعی کدکنی  تصحیح و گردآوری شده است.شما می توانید برای خرید کتاب اسرار نامه روی عکس زیر کلیک نمایید

 

خرید کتاب اسرار نامه

دانلود کتاب اسرار نامه