کتاب نغمه های شاعرانه لامارتین  برگرفته از قطعات ادبی و شعرهای لامارتین توسط شجاع الدین شفاء بفارسی برگردانده شد و عنوان کتاب با نام نغمه های شاعرانه بعنوان نخستین اثر ادبی خارجی توسط مترجم نام برده در کشور پخش گردید.بدر ابتدا این کتاب بصورت مستقل و سپس در سری کتاب های بیست و چهار جلدی ترجمه ادبی شجاع الدین شفا مجدد به چاپ رسید.نخستین چاپ کتاب نغمه های شاعرانه در سال هزار و سیصد و شانزده انتشار یافت

نسخه قابل فروش چاپ اورجینال سال 1316 می باشد.

که شامل بهترین اشعار و قطعات ادبی لامارتین است.برای خرید کتاب نغمه های شاعرانه اینجا کلیک نمایید و برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید

 

دانلود کتاب نغمه های شاعرانه لامارتین