کتاب دیوان هلالی جغتایی که در سال هزار و سیصد و شصت و هشت چاپ شده می باشد.این اثر توسط سعید نفیسی نوشته شده است.و با چاپ انتشارات سنایی می باشد.که دارای تعداد سیصد و چهل و پنج صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. هلالی استرآبادی از شیعیان می باشد ولی در تشیع تعصب نداشته است و در درگیری‌های معمول بین سنی و شیعه در آن دوران دخالت نکرده است و به همین موجب یاران هر کدام از این مذهب و دین ها او را بر مذهب دیگر دانسته اند.مشهورترین نوشته ی او مثنوی شاه و گدا می باشد که به زبان آلمانی همچنان ترجمه شده‌است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوان هلالی جغتایی تماس بگیرید

دانلود کتاب دیوان هلالی جغتایی