کتاب دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی که در سال هزار و سیصد و شصت و دو چاپ شده می باشد.این اثر توسط سعید نفیسی نوشته شده است.که انتشارات آن انتشارات فروغی می باشد.که دارای تعداد چهارصد نه صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. در دوره ی نظامی تحقیقی داخل ایران کارهای زیاد استاد سعید نفیسی به عناوین یکی از پژوهشگران که شروعگر این روش و مسیر بوده است.قابل توجه مس یاشد. نفیسی واسه ی اولین دفعه نمونه ای چند از شعرهای نظامی را جمع آوری و در این مسیر و راستا به نوشتن احوال او پرداخته است. و با سندهایی به شعر خود شاعر نکاتی با ابهام را در سرنوشت و اثرهای وی روشن کرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی تماس بگیرید

دانلود کتاب دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی