کتاب ۱۸ راه برنامه ریزی ذهن برای موفقیت که به دست برایان تریسی نوشته و با ترجمه علیرضا همتی انجام شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. تمام نسبیت ها تفکری می باشد.در دوم قانون انتظار و قانون جاذبه وجود دارد. همچنان قوانین مطابقت ها و تفاوت استعدادها و قانون انباشتگی و قوانین باور و نیروی اراده و موفق بودن به سراغ شما می آید.و در آخر تسلط داشتن بر خود واسه ی دست پیدا کردن به موفقیت الزامی می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ۱۸ راه برنامه ریزی ذهن برای موفقیت تماس بگیرید

دانلود کتاب ۱۸ راه برنامه ریزی ذهن برای موفقیت