دانلود کتاب می خواهم نابغه شوم که به دست زهرا مرادپور نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نمونه جمع شده در واقعیت مقاله ای می باشد بر مبنای مستندات علمی و تجربی و سمت و جهت آگاه سازی پدر و مادر گرانقدر کودکان و نوجوانان و هم اکنون معلمان ارجمند مقاطع پیش از ابتدایی و ابتدایی در باب صحبتهای اندیشه و هوش کودکان و توصیه به بکارگیری روش و شیوه های علمی نوین تقویت اندیشه و هوش به طور ارتقاء درست تفکر و هوشی کودکان که با این مسایل که با داشتن آگاهی های احتیاج و بکارگیری شیوه های درست بی سبب می توانیم از کودکان امروز نوابغ فردا را بسازیم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب می خواهم نابغه شوم تماس بگیرید

دانلود کتاب می خواهم نابغه شوم