کتاب ذهن ثروتمند ذهن فقیر که به دست مهدی علیزاده نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. تو نوشته ی ذهن ثروتمند ذهن فقیر درمورد مسائلی حرف زده ام که اگه با توجه زیاد و با حوصله اونارو مطالعه کنی و عمل کنی بهت قول خواهم داد حس خیلی عالی پیدا می نمایی و حس کنی خودت خالق زندگیت خواهی بود و با اطمینان بهت خواهم گفت که این زندگی ماحصل اندیشه و کوشش فراوان خود منه و نتیجش هر چه است که موجبش خودم می باشم . با مطالعه ی متون کتاب ذهن ثروتمند ذهن فقیر کنترل زندگیت رو بدست میگیری و از زندگی روزمره و بی اهداف خلاص خواهی شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ذهن ثروتمند ذهن فقیر تماس بگیرید

دانلود کتاب ذهن ثروتمند ذهن فقیر