کتاب قصد او چیست دوستی یا ازدواج که به دست زهرا ستوده نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. واسه ی شما هم اتفاق افتاده است که شخصی به شما پیشنهاد می دهد بسیار با هم آشنا شوید.واکنش شما چطور خواهد بود.این سوال تا حال حاضر تفکر و اندیشه ی شما را همچنان به خود مشغول ساخته است که چطور دانسته منظور او از اینکه زیادتر با هم آشنا شوید چه چیزی می تواند باشد .ولی کن شما هم جزو دخترانی هستید که از ارتباط دوستی فراری باشید ولی این احتمال را بدهید که شاید قصد این شخص آشنایی بسیار واسه ی ازدواج باشد.و این گونه اگر پیشنهاد او را رد نمایید قطعا یکی از شانس هایتان واسه ی یک ازدواج موفق را از دست داده اید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قصد او چیست دوستی یا ازدواج تماس بگیرید

دانلود کتاب قصد او چیست دوستی یا ازدواج