کتاب ارتباطات پررویی نیست که به دست مرتضی رجب نیا نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته ی الکترونیکی ارتباطات و پررویی نمی باشد.این اثر نگاشته ای از آقای مرتضی رجب نیا است . این فصل درمورد شیوه های خیلی کاربردی و دم‌دستی واسه ی گرفتن تصمیمات بزرگ در ارتباط می باشد. بی تردید از مطالعه نمودن این روش ها و راه حلها و سرنخ‌ها خیلی لذت و بهره خواهید برد. در دوره ای می باشیم که متاسفانه ارتباط شکست خورده و نافرجام بسیار دیده شده و با روند روبه گسترش ارتباطات اینترنتی کمی تشخیص درستی رابطه و اینکه می بایست چه کنیم دشوار شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ارتباطات پررویی نیست تماس بگیرید

دانلود کتاب ارتباطات پررویی نیست