کتاب تربیت جنسی کودک ضررورتی اجتناب ناپذیر که به دست سمیرا خوشک ترجمه شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. پدر و مادر مهربان متوجه شده ام که کودکان گرانقدرترین نعمتی می باشد که در سرنوشت داشته اید و تا آنجا که قدرت دارید واسه ی خرسندی و خوشبختی و موفقیت فرزندتان کوشش خواهید کرد. در نمونه جمع شده به این نتایجی رسیده ام که یکی از خلاء های تربیتی و بی دقت به تربیت جنسی از دوران کودکی است. عدم دقت به تربیت جنسی و خواهد توانست پیامدهای بسیاری را چه واسه ی والدین و چه فرزندشان به بار بیاورد. این بی دقتی و ناآگاهی توانسته است به صورت رفتارهای تند و خشن و واکنشی والدین در میان رفتارها و کنجکاوی های جنسی طبیعی فرزندشان باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تربیت جنسی کودک ضررورتی اجتناب ناپذیر تماس بگیرید

دانلود کتاب تربیت جنسی کودک ضررورتی اجتناب ناپذیر