کتاب گنجینه ای به نام ذهن که به دست امیر مختارزاده نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. چطور با سه قدم ساده و تست شده و تضمینی در کوتاه ترین دوران هدف خود را خلق کرده ایم.آیا شده تا به حال تصمیم به کاری گرفته باشید و یه چیزی در داخل خویش با منع شما شده است و نگذاشته اقدامی واسه ی آن تصمیم یا اهداف انجام داده اند.در این نوشته آشنا خواهید شد که یقین داشته ام کمک بسیاری به شما خواهد داشت.شما خواهید توانست از این به بعد هدفهای و رویاهایتان تمرکز کنید و نگذارید هیچ کاری مانع رسیدن شما به خواسته هایتان شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گنجینه ای به نام ذهن تماس بگیرید

دانلود کتاب گنجینه ای به نام ذهن