کتاب راز بوم مدل دستیابی به رویاها که به دست مجید کرمی ترجمه شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. آدمی موجودی اندیشمند و متفکر می باشد.آنچه که می باشیم و یا آنچه که خواهیم بود به صورت مستقیم به طرز فکر و اندیشه ی ما بستگی داشته است. اگر اندیشه هایمان بهتر شود مستقیما زندگیمان همچنان بهتر خواهد شد .وقطعا مسیری غیر از این وجود ندارد.کیفیت تفکرتان را بالا ببرید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راز بوم مدل دستیابی به رویاها تماس بگیرید

دانلود کتاب راز بوم مدل دستیابی به رویاها