کتاب حلقه گمشده زندگی ما که به دست حامد کرمی متین نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. پیش از انجام دادن هر کاری که خواسته باشیم در این خصوص انجام دهیم می بایست دانسته باشیم که این دو مهارت به معنی و مفهوم واقعی چی هستند. شاید نخستین سؤال این می باشد که مگر عزت نفس و اعتماد به نفس مهارت نیستند . به نظر شما خصوصیات که قابل یادگرفتن و آموزش دادن و ارتقا یافتن هستند مهارت نمی باشند.هنگامی که بتوانیم سطح آنها را با کوشش و تمرین تغییر بدهیم و بالا ببریم .من این مسئله را با نیروی و صراحت زیاد عنوان می نماییم که آدم خواهد توانست این دو خصوصیات را در خود پرورش و رشد داده و روز به روز بر مهارت خود زیادتر کند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حلقه گمشده زندگی ما تماس بگیرید

 

دانلود کتاب حلقه گمشده زندگی ما