کتاب شادی چیست که به دست پریسا صفاری نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در پرتو شادی که آدمی را قادر باشد را بسازد و قله های سلوک را چالاکانه بپیماید و در جامعه نقش سازنده ای داشته باشد. چرا می بایست که شاد باشیم و چطور شاد باشیم.شادی بسیار ضروری است که به سرنوشت مفهوم و معنی می دهد. شادی عاملی می باشد واسه ی نشاط روحی و سلامتی و زیاد شدن توانایی است.شادی واسه ی یک آدم سالم یک قاعده می باشد .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شادی چیست تماس بگیرید

دانلود کتاب شادی چیست