کتاب شناخت انسان و سلامتی که به دست محمود بهشتی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب فوق این روش و رسم را نمایان خواهند تا انشا در عمل همچنان به آن خواهیم رسید.احتیاج به گفتن می باشد که در این نوشته کوشش شده است تا حد ممکن و اصالت و خلوص نوشته ها به صورتی باشد که از هر طور کج فهمی و انجراف به دور باشد. آنچیزی که در اثر فوق امده و حداقل معارفی می باشد که واسه ی رسیدن به یک راه و رسم مشخص در زندگی مورد احتیاج است.آدم که نقطه اوج افرینش می باشد و باید راه و روش رسیدن به مقام اصلی خود را بداند و واسه ی رسیدن و شدن کوشش کند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شناخت انسان و سلامتی تماس بگیرید

دانلود کتاب شناخت انسان و سلامتی